Velkommen!

Jeg tilbyr beskrivelser av teknisk utstyr for adgangs-kontroll, låssystemer, nødutganger,  - branndører og utarbeider beslaglister og grafisk, lettforståelig presentasjon på plantegningene. Mange års erfaring fra store prosjekter.